Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Порядок усиновлення дітей в Україні.

Громадяни України, які виявили бажання усиновити дитину, звертаються із заявою до відділу освіти за місцем проживання з проханням дати висновок про можливість бути усиновителями. До заяви додаються довідка з місця роботи, копія свідоцтва про шлюб (якщо заявники перебувають у шлюбі), медичний висновок про стан здоров'я усиновителя.

Особам, які виявили бажання усиновити дитину, відділи освіти роз'яснюють умови усиновлення, права та обов'язки, що випливають із факту усиновлення. Також відділ освіти дає акт про результати обстеження житлових умов. Далі підставі заяви і відповідних документів, в тому числі акта обстеження житлових умов відділ освіти готує висновок про можливість даних осіб бути усиновителями. Цей висновок є підставою для взяття на облік громадянина як кандидата в усиновителі. Відділ освіти надає кандидатам в усиновителі вхідну інформацію про дітей і видає направлення на відвідування відповідного державного дитячого закладу для підбору, знайомства та встановлення контакту з дитиною.

Підставою для вирішення питання про можливість усиновлення дитини є заява кандидата в усиновителі про усиновлення цієї дитини, що подається до районного місько-суду за місцем проживання усиновлюваної дитини або місцем проживання заявника (заявників). Заява повинна мати: назву суду, до якого подається заява, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання заявника (заявників), а також прізвище, ім'я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, місце проживання, клопотання про зміну прізвища, імені, по-батькові, дати, місця народження дитини та про запис заявника або заявників батьками дитини, обізнаність про здоров'я дитини.

До заяви додається висновок органів опіки і піклування доцільність усиновлення та відповідність інтересам дйтини. Іноземними громадянами до заяви додається також дозвіл Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України.

Суд розглядає справу про усиновлення за обов'язковою участю заявника (заявників), з викликом заінтересованих осіб, яких суд визнає за потрібне допитати.

За результатами розгляду заяви про усиновлення суд виносить рішення. У разі задоволення заяви суд зазначає у резолютивній частині рішення про усиновлення дитини заявником (заявниками). За клопотанням заявника (заявників) вирішує питання про зміну імені, прізвища та по батькові, дати та місця народження усиновленої дитини, про запис усиновителів батьками дитини.

Для забезпечення таємниці усиновлення у випадках, передбачених статтею 112 КпШС України, суд розглядає справу  закритому судовому засіданні.

Судові витрати, пов'язані з розглядом справи про усиновлення, відносяться за рахунок заявника (заявників). Усиновлення виникає з часу набрання судовим рішенням законної сили.

Для внесення змін до акта про народження усиновленої дитини копія рішення надсилається до відділу РАГСу за місцем винесення рішення, а в справах про усиновлення дітей іноземними громадянами — також до Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти України.