Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Розвиток сімейного законодавства про шлюб та сім`ю в 1967-70-х рр. Кодекс про шлюб та сім`ю України 1969 р.

Шлюбно-сімейне законодавство не стояло на місці, а розвивалось далі.

27 червня 1968 року були прийняті Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб і сім'ю (далі Основи), які по-новому вирішили цілий ряд питань сімейного права. Основні завдання даної галузі права були викладені в статті 1 Основ: подальше зміцнення сім'ї, побудова сімейних відносин на добровільному шлюбному союзі жінки і чоловіка, на вільних від матеріальних розрахунків почуттях взаємної любові, дружби і поваги всіх членів сім'ї, виховання дітей сім'єю, всемірна охорона інтересів матері і дітей і забезпечення щасливого дитинства кожній дитині, виховання почуття відповідальності перед сім'єю та інше. Основи складалися з п'яти розділів:

— загальні положення;

— шлюб;

— сім'я;

— акти громадянського стану;

— застосування радянського законодавства про шлюб і сім'ю до іноземців і осіб без громадянства, застосування законів про шлюб і сім'ю іноземних держав, міжнародних договорів і угод.

На базі даних Основ був прийнятий Кодекс про шлюб та сім'ю України, який був затверджений Законом УРСР від 20 червня 1969 року і вступив в дію з 1 січня 1970 року, що діє і нині з багатьма змінами і доповненнями.

Завданнями Кодексу про шлюб та сім'ю України є:

— подальше зміцнення сім'ї;

— побудова сімейних відносин на добровільному шлюбному союзі жінки і чоловіка, на вільних від матеріальних розрахунків почуттях взаємної любові, дружби та поваги всіх членів сім'ї;

— виховання дітей сім'єю з обов'язковим піклуванням батьків про їх здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання і підготовку до праці;

— всемірна охорона інтересів матері і дітей;

— виховання почуття відповідальності перед сім'єю. Даний Кодекс встановлює порядок і умови одруження, регулює особисті і майнові відносини, які виникають в сім'ї між подружжям, між батьками і дітьми, між іншими членами сім'ї, відносини, які виникають у зв'язку з усиновленням, опікою та піклуванням, прийняттям дітей на виховання, порядок і умови припинення шлюбу, порядок реєстрації актів громадянського стану.

Кодекс знову повернувся до урівняння позашлюбних дітей із шлюбними, допустив встановлення батьківства в добровільному та судовому порядку.

Кодекс про шлюб та сім'ю України складається й таких розділів:

1. Загальні положення.

2. Шлюб.

3. Сім'я.

3. Опіка і піклування.

5. Акти громадянського стану.

6. Застосування законодавства України про шлюб та сім'ю до іноземців та осіб без громадянства. Застосування законів про шлюб та сім'ю іноземних держав та міжнародних договорів.