Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Проект нового законодавства про шлюб та сім`ю в проекті Цивільного кодексу України (загальна характеристика)

У зв'язку з Проголошенням Україною незалежності, зміною соціально-політичного устрою держави та переходом до засад ринкової економіки, виникає гостра потреба оновлення шлюбно-сімейного законодавства, цивільного законодавства, роботи над якими підходять до завершення. Розробниками проекту нового Цивільного кодексу України визнано за доцільне привести в ньому норми шлюбно-сімейного законодавства, згрупувати їх в окремій шостій книзі «Сімейне право», яка складається з трьох розділів («Шлюб», «Сім'я», «Опіка і піклування»).

Варто відзначити, що в Проекті збережено переважну частину норм чинного КпШС. Водночас пропонуються новели. Зокрема, передбачається зниження шлюбного віку для жінок з 17 до 16 років, розширюється коло доказів для встановлення батьківства, встановлюються норми спрямовані на захист не лише материнства, але і батьківства. Так чи інакше, найближчим часом очікуються досить істотні зміни в регулюванні шлюбно-сімейних відносин.