Стаття 221/1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України

Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185 цього Кодексу.

Постанова суду, прийнята за результатами розгляду такої справи, є остаточною і оскарженню не підлягає.

(Доповнено статтею 2211 згідно із Законом України від 07.07.2010 р. № 2453-УІ)

(1) Стаття 221-1 КУАП наділила всі місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, виші спеціалізовані суди та Верховний Суд України правом розглядати справи про адмінправопорушення у вигляді прояву неповаги до суду. Постанова суду, прийнята за результатами розгляду такої справи, буде остаточною і не підлягатиме оскарження ані в порядку, передбаченому цим Кодексом для оскарження постанов про накладення адміністративних стягнень, ані в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України (КАСУ, КПКУ, ГПКУ).