Стаття 244/12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил і норм ядерної та радіаційної безпеки (стаття 95), а також з невиконанням законних вимог (приписів)

посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (стаття 188і ).

Від імені органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України, його заступники.

(Доповнено статтею 24412 згідно із Законом України від 18.11.2003 р. № 1284-TV; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.05.2009 р. № 1393-VI)

(1) Стаття 244-12 КУАП встановлює підвідомчість справ про адмінправопорушення органам Державної інспекції ядерного регулювання України. Ці органи розглядають справи про адмінправопорушення, пов'язані лише з порушенням правил і норм ядерної та радіаційної безпеки, а також невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб Державної інспекції ядерного регулювання України.