Стаття 224. Органи залізничного транспорту

Органи залізничного транспорту розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення правил користування засобами цього транспорту, правил щодо охорони порядку та безпеки руху, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному транспорті, правил пожежної безпеки на залізничному транспорті (статті 109,110, частина перша статті 120, частина перша статті 133, частина перша статті 134, частини перша і третя статті 135, стаття 136).

Від імені органів залізничного транспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

начальники станцій та їх заступники, начальники вокзалів та їх заступники, начальники локомотивних (вагонних) депо, начальники пасажирських поїздів (механіки-бригадири пасажирських поїздів);

контролери-ревізори пасажирських поїздів, ревізори-інструктори пасажирських поїздів, ревізори по контролю доходів, дорожні майстри, начальники дистанцій колії, начальники дистанцій сигналізації та зв'язку;

начальник Управління відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці та його заступники, начальники служб (загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, начальники відділів (секторів) Управління відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці, начальники відділів (секторів) служби (загону) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, начальники команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, старші інструктори та інструктори служб (загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, начальники відділень команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, начальники груп воєнізованої охорони залізниць, старші в місці розташування станцій посадові особи відомчої воєнізованої охорони залізниць;

Розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирських поїздів (механіками- бригадирами пасажирських поїздів), дорожніми майстрами, начальниками відділень команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, не може перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від

19.12.86   р. № 3282-ХІ; законами України від 07.02.97 р. M 55/97-ВР, від 23.12.98 р. № 352- XIV, від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ, від 15.01.2009 р. № 885-VI, від 02.12.2010 р. № 2742-VI)

( 1 ) Центральним органом у сфері залізничного транспорту є Державна адміністрація залізничного транспорту (Укрзалізниця). Стаття 224 цього Кодексу встановлює, що органи залізничного транспорту розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення правил користування засобами цього транспорту, правил щодо охорони порядку та безпеки руху, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному транспорті, правил пожежної безпеки на

залізничному транспорті (статті 109,110, частина перша статті 120, частина перша статті 133, частина перша статті 134, частини перша і третя статті 135, стаття 136).

Частина друга цієї ж статті наводить перелік посадових осіб органів залізничного транспорту, які мають право розглядати справи про зазначені вище адмінправопорушення та накладати за результатами їх розгляду адмінстягнення.

При цьому частина третя коментованої статті обмежує розмір штрафу, що може бути накладено начальниками пасажирських поїздів (механіками-бригадирами пасажирських поїздів), дорожніми майстрами, начальниками відділень команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, 20 НМДГ (340 грн.). Це означає, що у випадку, коли адмінправопорушення, справу за яким має право розглядати посадова особа органу залізничного транспорту, передбачає штраф у розмірі, що перевищує 340 грн., його можуть накласти посадові особи органів залізничного транспорту, визначені частиною другою цієї статті, за винятком начальників пасажирських поїздів (механіків- бригадирів пасажирських поїздів), дорожніх майстрів, начальників відділень команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів.