Стаття 244/13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду

Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 95 і 188.

Від імені органів центрального орт ану виконавчої влади з державного енергетичного нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

  1.  головний інспектор з державного енергетичного нагляду та його заступники - попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадив;

2) старші інспектори з державного енергетичного нагляду - попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) інспектори з державного енергетичного нагляду - попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 244 згідно із Законом України від 31.05.2005 р. № 2598-TV; у редакції Закону України від 06.10.2011 р. № 3830-V І)

(1) Стаття 244-13 КУАП встановлює підвідомчість справ про адмінправопорушення органам державного енергетичного нагляду. Державний енергетичний нагляд здійснюють органи Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження. Ці органи розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 95 і і 18820, а саме: 1) щодо порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання (стаття 95-1): 2) невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження чи розпоряджень його органів (стаття 188-20).