Стаття 235. Військові комісаріати

Сторінки матеріалу:

Військові комісаріати розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу, про порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрату їх з необережності, про неявку на виклик у військовий комісаріат, про неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць, про прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку, про незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних і призовників

про їх виклик у військові комісаріати, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, про несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати, про неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників (статті 210, 210', 211 - 211).

Від імені військових комісаріатів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право районні, районні у місті, міські чи міськрайонні військові комісари.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 03.04.86 р. № 2010-ХІ, Від 19.05.89 р. № 7542-ХІ, від 29.07.91 p. № 1369-ХІІ, від 15.11.91 р.№ 1818-ХІІ; законами України від 04.06.97 р. № 308/97-ВР, від 18.11.2004 р. № 2197-TV, від 11.05.2007 р. № 1014-V)

(1)   Відповідно до статті 235 КУАП військові комісаріати розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу, про порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про умисне зіпсуття обліково- військових документів чи втрату їх з необережності, про неявку на виклик у військовий комісаріат, про неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць, про прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку, про незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці, про несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати, про неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників (статті 210,210і, 211 2116).

Від імені військових комісаріатів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право районні, районні у місті, міські чи міськрайонні військові комісари.

Стаття 235/1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядає справи про вчинені водіями військових транспортних засобів - військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушення, передбачені частинами першою, четвертою і п'ятою статті 121, статтею 121 , частинами першою, другою і третьою статті 122, частинами першою і другою статті 123, статтями 124 - 126, статтею 132і цього Кодексу.

Від імені військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядати справи про адміністративні правопорушення мають право посадові особи військової Інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, розглянувши справу про зазначені у частині першій цієї статті правопорушення, може накласти па винних адміністративне стягнення у

вигляді попередження або передати матеріали про ці правопорушення відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Протоколи про вчинені водіями військових транспортних засобів - військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків порушення правил дорожнього руху, за які може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом, передаються військовим інспектором безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України до суду.

Матеріали про вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушення, передбачені статтями 80, 126,

128,128і, частинами першою і другою статті 129 і статтею 140 цього Кодексу, передаються військовою інспекцією безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.

(Доповнено статтею 235і згідно із Законом України від 24.03.99 р. № 557-ХІУ, із змінами, внесеними згідно із законами України від 15.05.2003 р. № 743-ІУ, від 24.09.2008 р. № 586- УІ. від 17.03.2011 р. №3161-УІ, від 17.03.2011 р. № 3163-УІ)

(1)     Відповідно до статті 235-1 КУАП, Положення про органи безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України, затвердженого Наказом Міністра оборони України від 1 листопада 1999 року №330 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 1999 р. за № 804/4097) до складу органів безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України входять військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі - ВІБДР) та служби безпеки дорожнього руху (далі - СБДР) видів Збройних Сил України (далі- ЗС України), Командування сил підтримки Збройних Сил України (далі - КСП ЗС України), об'єднань, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій ЗС України, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі - організації).

(2)     Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

До складу ВІБДР уходять: управління безпеки дорожнього руху (Г оловна військова інспекція безпеки дорожнього руху) Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України (далі - ГВІБДР) та структурні підрозділи ВІБДР територіальних управлінь Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (Центрального управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України по місту Києву і Київській області) (далі- ТУ ВСІХ) та зональних відділів (відділень) Військової служби правопорядку (далі - ЗВ ВСП).

Одним з основних завдань ВІБДР є розгляд матеріалів про порушення водіями військових транспортних засобів і службовими особами військових частин та організацій вимог нормативно-правових актів з безпеки дорожнього руху та порядку використання транспортних засобів. Відтак, ВІБДР належить попереджувати, виявляти і припиняти правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, здійснювати провадження у справах  про адміністративні правопорушення, учинені водіями військових транспортних засобів, що КпАП віднесені до компетенції ВІБДР.

Транспортних засобів у випадках та в порядку, передбачених КпАП; направляти в разі необхідності на медичний огляд водіїв військових транспортних засобів; затримувати та відстороняти від керування військовими транспортними засобами осіб, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також тих, які не мають документів на право керування або користування транспортними засобами, уживати щодо водіїв інших заходів, передбачених законодавством.

Від імені ВІБДР розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках та в порядку, передбачених КпАП, мають право: посадові особи ГВІБДР, начальники структурних підрозділів ВІБДР Центрального управління ВСП по місту Києву і Київській області та територіальних управлінь ВСП, ВІБДР зональних відділів (відділень) ВСП, голови військово-кваліфікаційних комісій цих ВІБДР, а також інші уповноважені посадові особи ВІБДР, відряджені до гарнізонів зони діяльності відповідного підрозділу ВІБДР з метою виконання завдань, покладених на них.

Нижче наведено зразок Протоколу про адмінправопорушення, що складається ВІБДР згідно з коментованою статтею.

ПРОТОКОЛ про порушення ЯОТНЛ1 Пранімдорожньої о |іу\> і затримання фаясмртиого засобу

д " год. w " хв." _____________________ 20___________________ року___________ .  

(місце порушення)

Я. інспектор ВІБДР ЇВ (ТУ) ВСП

(військове однім, припише, ім'я та по бзгмеові) посвідчення №___________ від__ ___________ 2Q__   року,

затримав машину марки_________________________ померк ції зшк ______________

і руна експлуатації_____________ ________________ .

під керуванням водія  _

(військове звання, прі шите, ім'я га по батькові)

старший машини _  ________________ ________________________________________ .

(військове шання. прізвище, ім'я іа по батько"і)

військова частика (організація)...___________ ______

дорожній лист Ш ,  від     _   20_   року,

за порушення ____________  ________

Вилучено:

технічний талон транспортного засобу - серія      №

Транспортний засіб направляється,______________________ ~   ~

(у парк військової частини* на ЗПЗМ)

21) року у

і елефон

 

Для роагляду прибути о  - щдннІ "______________________ "

ВІБДР  за місцем знаходження:

Рішення начальника ВІБДР за резу д м ;гі дмн розгляду ___________________

Начальник ВШДР ___________________________________

"________ ._______ року (військове шання, підпис, і) і і ціад н Г7ір ізв ище)~

Вилучені документи одержан         ______

<1___ *______________ 20__ року (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

Стаття 236. Органи, установи та заклади державної санітарно- епідеміологічної служби

Органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням державних санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм (стаття 42), а також про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 41, статтями 78, 80 - 83. 90і, 95, 167, 168', 170 (коли вони с порушеннями санітарно-гігієнічних і санітарно- протиепідемічних правил і норм), та статтею 188 цього Кодексу.

Від імені органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення в межах територій та об'єктів нагляду, визначених законодавством, мають право: