Стаття 244/4. Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів

Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист прав громадян-споживачів (статті 155, 1552, частина друга статті 156, статті 156і, 1562, 167 - стосовно правопорушень піл час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), стаття 168 (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно- протиепідемічних правил і норм), стаття 168 , стаття 170- стосовно правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), стаття 170 - щодо правопорушень під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг громадянам- споживачам, стаття 172 - стосовно порушень на підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського харчування, сфери послуг І громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, стаття 188г).

Від імені органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрологи та сертифікації і його заступники:

керівник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у справах захисту прав споживачів та його заступники, начальники управлінь у справах захисту прав споживачів областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники.

(Доповнено статтею 244 згідно із Законом України від 15.12.93 p. № 3683-ХІІ; із змінами, внесеними згідно із законами України від 01.03.95 р. № 79/95-ВР, ВІД 23.01.97 p. № 23/97- ВР, від 23.12.98 p. № 352-XV, від 20.04.2000 p. № 1685-ІІІ, від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ ; у редакції Закону України від 24.05.2001 р. № 2443-ІІІ; із змінами, внесеними згідно із законами України від 22.09.2005 р. № 2899-ІУ, від 16.06.2011 р. № 3530-УІ, від 15.11.2011 р. № 4025-УІ)

(1)     Стаття 244-4 КУАП встановлює підвідомчість справ про адмінправопорушення органам у сфері захисту прав споживачів. Центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, а також у сфері стандартизації, метрології та сертифікації є Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів. Органи Держінспекції з питань захисту прав споживачів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист прав громадян- споживачів (статті 155, 1552, частина друга статті 156, статті 156 , 156, 167 - стосовно правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам- споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно- гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), стаття 168 (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), стаття 168 , стаття 170 - стосовно правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), стаття 170і - щодо правопорушень під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, стаття 172 - стосовно порушень на підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, стаття 188 ).

(2)     Згідно частини другої коментованої статті від імені органів Державної інспекції з питань захисту прав споживачів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

голова Державної інспекції з питань захисту прав споживачів ї і його заступники; керівник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у справах захисту прав споживачів та його заступники, начальники управлінь у справах захисту прав споживачів областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники.