Стаття 244/15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188/21.

Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова та члени Комісії.

(Доповнено статтею 244і9 згідно із Законом України від 31.05.2005 р. № 2598-ІУ; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 р. № 3610-УІ)

(І)  Стаття 244-15 КУАП встановлює підвідомчість справ про ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (стаття 188-21). Такі справи підвідомчі природно самій Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.