Стаття 244/16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла (стаття 166 3), а також із невиконанням законних вимог посадових осіб національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 188").

Від імені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглядати справи про адміністративні правопорушення І накладати адміністративні стягнення мають право голова, інші члени комісії, а також уповноважені комісією посадові особи.

(Доповнено статтею 244 згідно Із Законом України від 18.12.2008 р. № 692-УІ; у редакції Закону України від 07.07.2011 р. № 3610-УІ)

І)  Стаття 244-16 КУАП встановлює підвідомчість справ про а) порушення законодавства України, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла (стаття 166-13); б) невиконання законних вимог посадових осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 188-21). Такі справи підвідомчі природно самій Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.