Стаття 244/19. Органи ринкового нагляду

Сторінки матеріалу:

Органи ринкового нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про ринковий нагляд і загальну безпечність продукції (стаття 18837).

Від імені органів ринкового нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

керівники центральних органів виконавчої влади, які здійснюють ринковий нагляд, ті її заступники;

керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, які здійснюють ринковий нагляд, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники.

(Доповнено статтею 244" згідно із Законом України від 02.12.2010 р. № 2735-УІ)

(1)   Відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності" від 1 червня 2011 року в Україні діють такі органи ринкового нагляду:

Найменування органу державного ринкового нагляду

Сфера

відповідальності (вид продукції)

Найменування нормативноправового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції

Укрморрічінспекція

морське обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № ПОЗ "Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання"

НКРЗ

радіообладнання і телекомуні каці йне кінцеве (термінальне) обладнання (ефективне використання радіочастотного ресурсу України та підключення до телекомунікаційної мережі загального користування)

постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679 "Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання"

Держветфітослужба

види продукції, включені до групи 24.2 "Продукти агрохімічні" Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97

Закон України " Про загальну безпечність нехарчової продукції"

Держгірпромнагляд

засоби індивідуального захисту

постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту"

прості посудини високого тиску

постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 268 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого ліску"

ліфти

постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 465 "Про затвердження Технічного регламенту

 

ліфтів"

канатні дороги для перевезення пасажирів

постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1076 "Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів"

знаки безпеки і захисту здоров'я працівників

постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1262 "Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників"

обладнання, що працює під тиском

постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском"

вибухові матеріали

промислового

призначення

Закон України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

Держспоживінспекція

холодильні прилади

постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 787 " Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами"

електричне та електронне обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 Р- № 1057 "Про затвердженій Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні"

лампи побутового використання

постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1144 " Про затвердження Технічного регламенту етикетування ламп побутового

використання стосовно ефективності споживання електроенергії"

текстильні волокна і

постанова Кабінету

           
 

текстильні вироби

Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 13 "Про затвердження Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів"

неавтоматичні зважу вальні прилади

постанова Кабінету Міністрів України від II березня 2009 р, № ] 90 "Про затвердження Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів"

засоби вимірювальної техніки

постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 | р. № 332 "Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки"

обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 [ р. № 785 "Про затвердження Технічного регламенту з 1 електромагнітної сумісності обладнання"

низьковольтне електричне обладнання

постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1149 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання"

електрообладнання побутового призначення

постанова Кабінету

Міністрів України від б

січня 2010 р. № 5 "Про

затвердження

Технічного регламенту

енергетичного

маркування

електрообладнання

побутового

призначення"

водогрійні котли, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 748 " Про затвердження Технічного регламенту

 

водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі"