Стаття 242-1. Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів України

Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів України розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52 - 534, 54 - 55, 57 - 74, 76 - 77і, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 78, 79 та статтями 80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно- протиепідемічних правил і норм, а також перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частинами першою та третьою статті 85, статтями 86і, 87,89 (щодо диких тварин), статтею 90і (крім порушень санітарно- гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91і - 914, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188.

Від імені органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладанні адміністративні стягнення мають право:

1)   за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47- 50, 52- 53 54 - 55, 57- 74, 76- 77 , статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), 78 , 79 та статтями 80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частинами першою та третьою статті 85, статтями 86 , 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90і (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91 - 91 , статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм ядерної безпеки), статтею 153 (щодо вимог з охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і радіаційної безпеки), статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) І статтею 188' (щодо вимог з охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і радіаційної безпеки) цього Кодексу,- Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного, Азовського морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища. 2) виключено

Старшими державними інспекторами та державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища штраф до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за правопорушення, передбачені статтями 70, 77, частиною третьою статті 85, статтею 153, штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за правопорушення, передбачені частиною першою статті 85 цього Кодексу, може стягуватися на місці.

(Доповнено статтею 242і згідно із Законом України від 04.05.93 р. № 3176-ХН; із змінами і доповненнями, внесеними згідно |3 законами України від 19.01.95 р. № 8/95-ВР. від 06.03.96 р. № 81/96-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 23.12.98 р. № 352-ХІУ, від 14.12.99 р.№ 1288-ХІУ, від 05.04.2001 р. № 2342-Ш, від 28.11.2002 року № 254-ІУ, від 11.07.2003 р. № 1122-ІУ, від 18.11.2003 р. № 1254-ІУ, від 18.11.2003 р. № 1284-ІУ, від 24.09.2008 р. №

   

(1)     Головним у системі центральних органів виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів України є Міністерство екології та природних ресурсів України. Водночас спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, в тому числі, використання і охорони земель, с Державна екологічна інспекція України.

(2)     Органи Держекоінспекції України розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52 - 534, 54 - 55, 57 - 74, 76 - 77і, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 78і, 79 та статтями 80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно- протиепідемічних правил і норм, а також перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих гатях транспортних засобів), частинами першою та третьою статті 85, статтями 86і, 87, 89 (щодо диких тварин), статтею 90 (крім порушень санітарно- гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91/1 - 91/4, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 1885.

Від імені органів Держекоінспекції розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені у частині першій коментованої статті, мають право розглядати справи про ці адмінправопорушення та накладати відповідні адмінстягнення є державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища (ч.ч. 2 і 3 цієї статті).