Стаття 238/3. Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва

Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку та умов ведення насінництва та розсадництва (стаття 104 ).

Від імені органів державного контролю в галузі насінництва та розсадництва розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) Головний державний інспектор України з насінництва - начальник Української державної насіннєвої інспекції, державний інспектор України з розсадництва - начальник Української державної інспекції, Головний державний інспектор України з квітково- декоративної о насінництва та розсадництва - начальник Української державної квітково- декоративної насіннєвої інспекції. Головний державний Інспектор України з лісового насінництва - начальник Української державної лісонасіннєвої інспекції - штраф на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) головні державні інспектори з насінництва Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст, головні державні інспектори з лісового насінництва - начальники зональних лісонасіннєвих інспекцій - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) державні інспектори з насінництва державних насіннєвих інспекцій, державні інспектори з розсадництва державної помологічно-амнелоїрафічної Інспекції, державні інспектори з квітково-декоративного насінництва та розсадництва державної квітково- декоративної насіннєвої інспекції, державні інспектори з лісового насінництва державних лісонасіннєвих інспекцій - штраф на громадян до трьох неоподатковуваних мінімумів

   

доходів громадян і на посадових осіб - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 238 згідно з Законом України від 17.11.99 p. № 1228-XIV; у редакції Закону України від 17.06.2004 р.№ 1805-[V)

(1)     Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва складають чотири державні інспекції - Українська державна насіннєва інспекція. Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція. Українська державна квітково-декоративна насіннєва інспекції та Українська державна лісонасіннєва інспекція. Всі чотири входять до системи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади - Державної інспекції сільського господарства України.

(2)     Згідно статті 238-3 цього Кодексу зазначені інспекції розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку та умов ведення насінництва та розсадництва (стаття 104і).

Вичерпний перелік посадових осіб, уповноважених від імені органів державного контролю в галузі насінництва та розсадництва розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення, наведено в частині другій коментованої статті.