Стаття 244. Органи Міністерства аграрної політики України

Органи Міністерства аграрної політики України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки піл час їх експлуатації (стаття 108).

Від імені органів Міністерства аграрної політики України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Державної Інспекції нагляду за технічним станом машин, обладнанням та якістю пально-мастильних матеріалів Міністерства аграрної політики України та його заступники, начальники інспекцій державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та їх заступники або уповноважені ними посадові особи.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 05.04.2001 р. № 2342-111: у редакції Закону України від 24.09.2008 р. № 586-УІ)

(І) Органи Міністерства аграрної політики та продовольства України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (стаття 108).

Від імені органів Міністерства аграрної політики та продовольства України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Інспекції державного технічного нагляду Міністерства аграрної політики та продовольства України та його заступники, начальники інспекцій державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних. Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та їх заступники або уповноважені ними посадові особи.