Стаття 244/7. Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрологи та сертифікації

Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (стаття 167 - за винятком правопорушень піл час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; статті 169, 170- за винятком правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам, і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; етапи 170і - за винятком правопорушень піл час випуску, реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг громадянам-споживачам, статті 171,171 ,172, 172 , 188').

Від імені органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації і його заступники;

директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації Автономної Республіки Крим, області, міста та їх заступники.

(Доповнено статтею 244 згідно із Законом України від 01.03.95 р. № 79/95-ВР; із змінами, внесеними згідно із законами України від 04.02.98 р. № 73/98-ВР. від 23.12.98 р. № 352- XIV, від 09.07.99 р. № 898-XIV, від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

(1)   Стаття 244-7 КУАП встановлює підвідомчість справ про адмінправопорушення органам виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації. Центральним органом у цій сфері с Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів. Органи Держінспекції з питань захисту прав споживачів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (стаття 167 - за винятком правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам- споживачам і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; статті 169, 170- за винятком правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам, і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; стаття 170/1 - за винятком правопорушень під час випуску, реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг громадянам-споживачам, статті 171, 171', 172, 172 , 1889).

(2)   Від імені органів Держінспекції з питань захисту прав споживачів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів і його заступники; директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації Автономної Республіки Крим, області, міста та їх заступники.