Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 258-4. Сприяння вчиненню терористичного акту

 1. Вербування, озброєння, навчання особи з метою вчинення терористичного акту, а так само використання особи з цією метою -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

 1. Ті самі дії, вчинені щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

(Кодекс доповнено статтею 2584 згідно із Законом України № 170-У від 21 ве­ресня 2006р.; редакція цієї статті змінена Законом України № 2258-УІ від 18 трав­ня 2010 р.)

 1.  Об’єктивна сторона злочину виражається у чотирьох формах: 1) вербування особи для вчинення терористичного акту; 2) озброєння особи для вчинення терорис­тичного акту; 3) навчання особи для вчинення терористичного акту; 4) використання особи для вчинення терористичного акту.
 2.  Вербування особи для вчинення терористичного акту - це її найом за матері­альну винагороду для вчинення терористичного акту.
 3.  Озброєння особи для вчинення терористичного акту - це надання їй військо­вого спорядження, засобів (зброї, боєприпасів, вибухівки тощо) для вчинення теро­ристичного акту.
 4.  Навчання особи для вчинення терористичного акту означає проведення з нею теоретичних або практичних занять з її підготовки для вчинення нею терористичного акту. Так, поняттям вказаного «навчання» охоплюється надання інструкцій стосовно виготовлення або використання вибухових речовин, вогнепальної чи іншої зброї або шкідливих чи небезпечних речовин або стосовно інших специфічних методів чи за­собів для вчинення або сприяння вчиненню терористичного акту зі знанням того, що навички, які надаються, призначені для використання з цією метою (ч. 1 ст. 7 Кон­венції Ради Європи про запобігання тероризму).
 5.  Використання особи для вчинення терористичного акту - це застосуван­ня її у вчиненні терористичного акту. Наприклад, використання терористів-смерт- ників.
 6.  Злочин є закінченим з моменту вчинення будь-якої із передбачених ст. 2584 КК дій.
 7.  Суб’єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом. Цілі і мотиви можуть бути різними.
 8.  Суб’єктом злочину може бути особа, яка досягла шістнадцятирічного віку.
 9.  У частині 2 ст. 2584 КК передбачена відповідальність за кваліфіковані види цього злочину, які достатньо повно висвітлені в попередніх коментарях.