Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 270-1. Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства

 1.  Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального гос­подарства, якщо це призвело або могло призвести до неможливості експлуатації, порушення нормального функціонування таких об’єктів, що спричинило небез­пеку для життя чи здоров’я людей або майнову шкоду у великому розмірі, -

карається штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

 1.  Ті самі дії, вчинені повторно або загальнонебезпечним способом, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

 1.  Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спри­чинили майнову шкоду в особливо великому розмірі або загибель людини чи інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Примітка. 1. Під об’єктами житлово-комунального господарства в цій статті слід розуміти житловий фонд, об’єкти благоустрою, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також їх мережі чи складові (кришки люків, решітки на них тощо).

 1. Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, що в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах - якщо прямі збитки становлять суму, що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мі­німум доходів громадян.

(Кодекс доповнено статтею 270і згідно із Законом України № 2924-УІ від 13 січня 20Н р.)

 1.  Однією з важливих соціальних галузей, яка пов’язана із забезпеченням гідних умов життя людини, створенням нормальних, здорових, безпечних умов її життєді­яльності, є житлово-комунальне господарство. Воно являє собою систему підприємств, установ та організацій, які виконують виробничі і невиробничі функції по забезпе­ченню населення необхідними ресурсами та наданням послуг щодо належного утри­мання житла, благоустрою населених пунктів та розвитку відповідної інфраструктури.
 2.  Останнім часом почастішали випадки умисного знищення об’єктів житлово- комунального господарства, а саме:
 •  систем вентиляції та газодимоходів у жилих багатоквартирних будинках, об­ладнаних газовими водонагрівальними колонками і газовими котлами;
 •  обладнання на системах протипожежної автоматики, пожежних гідрантів та димо- видалення в жилих будинках підвищеної поверховості, виведення цих систем із робочого стану, що унеможливлює своєчасне оповіщення мешканщів про пожежу та її гасіння;
 •  електрощитових в житлових будинках та на прибудинковій території;
 •  ліфтового обладнання;
 •  конструкцій багатоквартирних житлових будинків через самочинно виконувані роботи із перепланування та переобладнання квартир тощо.
 1.  Указані знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господар­ства порушують безпеку життєдіяльності, створюють небезпеку для життя і здоров’ я людей або спричинюють тяжкі наслідки.
 2.  Предметом даного злочину може бути тільки таке майно, яке входить до скла­ду об’єктів житлово-комунального господарства і пошкодження або руйнування якого призводить або може призвести до неможливості експлуатації, порушення нормального функціонування таких об’єктів, що спричиняє небезпеку для життя чи здоров’я людей або майнову шкоду у великому розмірі.
 3.  Під об’єктами житлово-комунального господарства у ст. 2701 КК як предметом цього злочину слід розуміти житловий фонд, об’єкти благоустрою, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також їх мережі чи складові (кришки люків, решітки на них тощо) (див. п. 1 примітки до ст. 2701 КК).
 4.  Жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях утворюють житловий фонд (ч. 1 ст. 4 ЖК).

Житловий фонд включає всі житлові приміщення незалежно від форм власності, у тому числі житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та ін.), квартири, службові житлові, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.

 1.  Об’єкти благоустрою - різноманітні об’єкти впорядкування міст, селищ і сіл, що створюють зручні, здорові, культурні й безпечні умови життя населення. До основ­них видів об’єктів благоустрою населених пунктів належать: зовнішня впорядкованість вулиць, площ, набережних і житлових кварталів; озеленення, обводнення, телефоні­зація, радіофікація, очищення міст тощо.
 2.  Об’єкти теплопостачання постачають теплом житлові та інші будівлі (споруди) для забезпечення комунально-побутових (опалювання, вентиляція, гаряче водопоста­чання) і технологічних потреб споживачів.
 3.  Об’єкти водопостачання постачають воду населенню.
 4.  Об’єкти водовідведення - інженерні, санітарно-технічні прилади та каналіза­ційні мережі, які відводять стічні води з територій та житлових будівель (квартири, приватні будинки тощо). Водовідведення поділяється на два види: поверхневе водо­відведення та відведення каналізаційних вод.
 5.  Мережі об’єктів благоустрою, теплопостачання, водопостачання чи водовід­ведення - це системи вказаних об’єктів, які забезпечують їх функціонування за при­значенням.
 6.  Мережі теплопостачання та водопостачання - це системи трубопроводів зі спорудами на них для подавання відповідно тепла або води до місць їх споживання.
 7.  Мережа водовідведення - це система трубопроводів, каналів або лотків і спо­руд на них для збирання та відведення стічних вод.
 8.  До складових мереж благоустрою, теплопостачання, водопостачання чи водо- відведення належать предмети, які входять в ту чи іншу названу систему, зокрема кришки люків, решітки на них тощо.
 9.  Кришки люків та решітки на люках - це відповідно кришки або решітки, які закривають люки, перешкоджають потраплянню сторонніх предметів до колодязів та оглядових камер теплопостачання, водопостачання чи водовідведення, а також служать для запобігання нещасним випадкам.
 10.  Міський транспорт, електроенергетика та предмети побутового обслуговуван­ня населення не належать до предмета даного злочину. Їх знищення або пошкоджен­ня кваліфікуються як злочини відповідно проти безпеки руху та експлуатації тран­спорту або як злочини проти власності.
 11.  Об’єктивна сторона полягає у знищенні або пошкодженні об’єктів житлово- комунального господарства (предмета даного злочину), якщо це призвело або могло призвести до неможливості експлуатації, порушення нормального функціонування таких об’єктів, що спричинило небезпеку для життя чи здоров’я людей або майнову шкоду у великому розмірі.
 12.  Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господар­ства є спеціальними видами умисного знищення або пошкодження майна, тому про їх поняття див. коментар до ст. 194 КК. Але не відміну від злочину, передбаченого ст. 194 КК, предметами злочину може бути як чуже, так і своє відповідне майно.
 13.  Суспільно небезпечні наслідки як обов’язкова ознака об’єктивної сторони цього злочину полягають у неможливості або загрозі неможливості експлуатації, порушенні нормального функціонування об’єктів житлово-комунального господарства і спричинен­ні небезпеки для життя чи здоров’я людей або майнової шкоди у великому розмірі. Не­можливість експлуатації або її загроза чи порушення нормального функціонування об’єктів житлово-комунального господарства розглядаються як наслідки вказаного злочину лише у випадках, коли умисне знищення або пошкодження вказаних об’єктів спричинило не­безпеку для життя чи здоров’я людей або майнову шкоду у великому розмірі.
 14.  Неможливість експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства - це неможливість використання цих об’ єктів за цільовим призначенням, що спричинило небезпеку для життя чи здоров’я людей або майнову шкоду у великому розмірі. По­няття останньої визначено у п. 2 примітки до ст. 1701 КК.

 

 

 1.  Загроза неможливості експлуатації об’єктів житлово-комунального господар­ства, що спричинила небезпеку для життя чи здоров’я людей або майнову шкоду у великому розмірі, - це створення умов для настання вказаних наслідків.
 2.  Порушення нормального функціонування об’єктів житлово-комунального господарства - це відхилення від норми: зупинення чи призупинення або зрив графі­ка діяльності вказаних об’єктів, перерва в наданні послуг, порушення режиму вироб­ництва, передачі та розділу теплопостачання, водопостачання чи водовідведення тощо, що спричинило небезпеку для життя чи здоров’я людей або майнову шкоду у велико­му розмірі.
 3.  Спричинення небезпеки для життя чи здоров’я людей - це створення внаслідок знищення чи пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства реальної загрози позбавлення життя чи здоров’я невизначеного кола людей. Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, що в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (п. 2 примітки до ст. 270[33] КК).
 4.  Між знищенням або пошкодженням об’єктів житлово-комунального господар­ства і вказаними наслідками має бути встановлений причинний зв’язок.
 5.  Суб’єктивна сторона характеризується умисною формою вини - прямий або непрямий умисел. Мотив і мета можуть бути різними. Але якщо винний діяв із метою ослаблення держави, вчинине має кваліфікуватися за ст. 113 КК.
 6.  Суб’єкт злочину - будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку.
 7.  Частина 2 ст. 2701 КК передбачає відповідальність за ті самі дії, вчинені по­вторно або загальнонебезпечним способом. Поняття повторності злочинів див. у ко­ментарі до ст. 32 КК, а поняття вчинення злочину загальнонебезпечним способом див. у коментарі до п. 12 ч. 1 ст. 67 та ч. 2 ст. 194 КК.
 8.  У частині 3 ст. 2701 КК встановлено кримінальну відповідальність за дії, пе­редбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони спричинили майнову шкоду в осо­бливо великому розмірі або загибель людей чи інші тяжкі наслідки.

Поняття майнової шкоди в особливо великому розмірі визначено у п. 2 примітки до ст. 1701. Про поняття загибелі людей та інших тяжких наслідків див. коментар до

ч.  2 ст. 194 КК.