Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 270. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

 1.  Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, -

карається штрафом від п’ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

 1.  Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

П римітка. Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в триста і більше разів перевищує не­оподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах - якщо прямі збитки становлять суму, яка в тисячу і більше разів перевищує не­оподатковуваний мінімум доходів громадян.
 

 

сячі людей. У цьому і полягає суспільна небезпечність порушення встановлених за­конодавством вимог щодо пожежної безпеки.

 1.  Предметом злочину є майно, природні ресурси або інші предмети, які здатні горіти. На відміну від злочинів проти власності та довкілля предмет порушення вста­новлених законодавством вимог пожежної безпеки може і не мати економічної або іншої цінності.
 2.  Об’єктивна сторона полягає в порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі.
 3.  Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки може бути вчинене як шляхом дії, так і бездіяльності.
 4.  Під встановленими законодавством вимогами пожежної безпеки (за змістом ст. 270 КК) слід розуміти положення, які встановлюють норми і правила щодо запо­бігання виникненню пожеж.
 5.  Вимоги пожежної безпеки включаються до стандартів, паспортів, норм, правил, положень, інструкцій.
 6.  Поняттям законодавства охоплюються як закони, так і інші нормативно-право­ві акти. Це, наприклад, Закон України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 р., «Правила пожежної безпеки в Україні» від 22 червня 1995 р., затверджені МВС (із змінами, внесеними наказом МВС від 5 березня 2002 р. № 217 «Про введення в дію змін до Правил пожежної безпеки в Україні»), галузеві правила пожежної безпеки, які розробляються і затверджуються міністерствами і відомствами.
 7.  Відповідальність за ст. 270 КК настає лише тоді, коли порушення вимог по­жежної безпеки спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі.
 8.  Пожежа - це неконтрольоване горіння предметів поза спеціальним вогнищем, що створює небезпеку для життя людей.
 9.  Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину є наслідки: шкода здоров’ю людей або майнова шкода у великому розмірі.
 10.  Злочин вважається закінченим з моменту настання одного з цих наслідків.
 11.  Шкода здоров’ю людей - заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень одній особі.
 12.  Відповідно до примітки до ст. 270 КК майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
 13.  Суб’єктивна сторона злочину характеризується тим, що стосовно порушення вимог пожежної безпеки може бути як умисел, так і необережність, а щодо наслідків (шкода здоров’ю людей або майнова шкода) - лише необережність. Злочин у цілому є необережним (абз. 2 п. 5 ППВСУ «Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного і колективного майна шляхом підпалу або внаслідок по­рушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» від 2 липня 1976р. № 4 у редакції постанови від 3 березня 2000 р. № 3).
 14.  Суб’єктом злочину може бути будь-яка особа, яка досягла 16-річного віку (п. 9 зазначеної ППВСУ).
 15.  Про поняття «загибель людей» див. п. 7 коментаря до ст. 264 КК.
 16.  Поняття про те, що слід розуміти під іншими тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 270 КК), має вирішуватися судом у кожному конкретному випадку щодо конкретних обставин справи. Це, зокрема, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній або кільком особам, середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом та більше особам, залишення людей без житла або засобів до існування, тривале припинення або де­зорганізація роботи підприємства, установи, організації та ін. (абз. 3 п. 8 зазначеної ППВСУ).

Відповідно до примітки до ст. 270 КК майнова шкода вважається заподіяною в осо­бливо великих розмірах (ч. 2 ст. 270 КК), якщо прямі збитки складають суму, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.