Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 265. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами

 1.  Придбання, носіння, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, розпилення або руйнування радіоактивних матеріалів (джерел іоні­зуючого випромінювання, радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді) без передбаченого законом дозволу -

караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

 1.  Ті самі дії, вчинені з метою спричинення загибелі людей, шкоди здоров’ю людей, майнової шкоди у великому розмірі або значного забруднення довкілля, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

 1.  Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили загибель людей, майнову шкоду у великому розмірі, значне забруднення довкілля чи інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Примітка. У статтях 265, 265[27] цього Кодексу майнова шкода вважається заподіяною у великому розмірі, якщо прямі збитки становлять суму, яка в трис­та і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

(Стаття 265 у редакції Закону України № 1071-У від 24 травня 2007р.)

 1.  Предметом цього злочину є радіоактивні матеріали. Їх поняття дано при аналі­зі злочину, передбаченого ст. 261 КК.
 2.  Об’єктивна сторона злочину полягає в незаконному (без передбаченого законом дозволу) придбанні, носінні, зберіганні, використанні, передачі, видозміненні, знищен­ні, розпиленні, руйнуванні радіоактивних матеріалів. Для відповідальності досить вчинення однієї з цих дій. Злочин є закінченим з моменту вчинення будь-якої з цих дій.
 3.  Про поняття придбання, носіння та зберігання радіоактивних матеріалів див. коментар до ст. 263 КК.
 4.  Під використанням радіоактивних матеріалів слід розуміти їх застосування або користування ними.
 5.  Передача радіоактивних матеріалів означає як різні види відчуження цих мате­ріалів (продаж, дарування тощо), так і віддання (вручення) їх іншій особі особисто або через посередника, а також дії посередника щодо їх віддання (вручення) для тим­часового володіння або користування (наприклад, для збереження, застави).
 6.  Поняття видозмінення передбачає внесення якихось змін у радіоактивні мате­ріали.
 7.  Знищення радіоактивних матеріалів - це приведення їх у непридатний стан.
 8.  Розпилення - це дії, які розсіюють (розносять) радіоактивні матеріали у повітрі найдрібнішими частинками.
 9.  Руйнування передбачає пошкодження предметів, у яких перебувають радіоак­тивні речовини або ядерні матеріали.
 10.  Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину є незаконність поводжен­ня з радіоактивними матеріалами, тобто поводження без передбаченого законом до­зволу. Надання дозволу на поводження з радіоактивними матеріалами передбачено в нормативно-правових актах та міжнародних договорах України. Це: а) Закон «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки» від 11 січня 2000 р. № 39/95-ВР; б) Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу від 3 березня 1980 р.; в) Постанова ВРУ «Про право власності на окремі види майна» від 17 червня 1992 р.; г) Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії» від 6 грудня 2000 р. № 1782.
 11.  Суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом.
 12.  Суб’єктом цього злочину може бути будь-яка особа, якій виповнилося 16 років і яка не має передбаченого законом дозволу на поводження з радіоактивними матері­алами. Порушення правил поводження з радіоактивними матеріалами особою, яка має передбачений законом дозвіл на поводження з цими предметами, кваліфікується за ст. 267 КК при наявності всіх інших, передбачених нею ознак.
 13.  Про загибель людей та інші тяжкі наслідки, передбачені ч. 2 та ч. 3 ст. 265 КК, див. коментар до ст. 264 КК.
 14.  До незаконного поводження з радіоактивними матеріалами можливий тільки пря­мий умисел, а щодо загибелі людей або інших тяжких наслідків - будь-яка форма вини.
 15.  При незаконному поводженні з радіоактивними матеріалами та умисному за­подіянні ними шкоди відповідальність повинна наставити за сукупністю злочинів, передбачених ч. 3 ст. 265 КК і статтею про умисне спричинення шкоди життю, здоров’ю, власності, довкіллю тощо.