Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 258-5. Фінансування тероризму

 1. Фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або мате­ріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинен­ня терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (ор­ганізації), -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбав­ленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

 1.  Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподі­яння значної майнової шкоди, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбав­ленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

 1.  Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені органі­зованою групою чи в особливо великому розмірі, або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків, -

караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з по­збавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

 1.  Особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідо­мила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її при­пиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

Примітка. 1. Фінансування тероризму визнається вчиненим у великому розмірі, якщо розмір фінансового або матеріального забезпечення перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 1. Фінансування тероризму визнається вчиненим в особливо великому розмірі, якщо розмір фінансового або матеріального забезпечення перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Кодекс доповнено статтею 2585 згідно із Законом України № 170-Увід 21 верес­ня 2006р.; редакція цієї статті змінена згідно із Законом України № 2258-УІ від 18 травня 2010 р.)
 

 

 1.  Із суб’єктивної сторони фінансування тероризму може бути вчинене лише з прямим умислом.
 2.  Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони фінансування тероризму є наяв­ність мети фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи теро­ристичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терорис­тичної групи (організації).
 3.  Суб’ єктом фінансування тероризму може бути будь-яка особа, яка досягла 16-ти років.
 4.  Про повторність фінансування тероризму (ч. 2 ст. 2585 КК) див. коментар до

ч.  1 ст. 32 КК.

 1.  Про корисливі мотиви фінансування тероризму (ч. 2 ст. 2585 КК) див. коментар до п. 6 ч. 2 ст. 115 КК.
 2.  Про вчинення фінансування тероризму за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 2585 КК) див. коментар до ч. 2 ст. 28 КК.
 3.  Фінансування тероризму визначається вчиненим у великому розмірі (ч. 2 ст. 2585 КК), якщо розмір фінансового або матеріального забезпечення перевищує шість тисяч н. м. д. г. (п. 1 примітки до ст. 2585 КК).
 4.  Про заподіяння значної майнової шкоди (ч. 2 ст. 2585 КК) див. коментар до п. 2 примітки до ст. 185 КК.
 5.  Про вчинення злочину організованою групою (ч. 3 ст. 2585 КК) див. коментар до ч. 3 ст. 28 КК.
 6.  Фінансування тероризму визначається вчиненням в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 2585 КК), якщо розмір фінансового або матеріального забезпечення перевищує вісімнадцять тисяч н. м. д. г. (п. 2 примітки до ст. 2585 КК).
 7.  Про інші тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 2585 КК) див. коментар до частин 2 і 3 ст. 258 КК.
 8.  Про звільнення від кримінальної відповідальності за фінансування тероризму (ч. 4 ст. 2585 КК) див. коментар п. 24 розд. ІХ КК, коментар ч. 2 ст. 255 та ч. 2 ст. 2583 КК.
 9.  На відміну від інших заохочувальних норм статей розд. ІХ Особливої частини КК, які передбачають звільнення особи за злочини проти громадської безпеки, ч. 4 ст. 2583 КК встановлює не тільки звільнення від кримінальної відповідальності за вказані в ній злочини при добровільному повідомленні про відповідну терористичну діяльність, а й таке ж звільнення, якщо особа іншим чином сприяла припиненню те­рористичної діяльності або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчинен­ню якого сприяла.