Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 263-1. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв

 1. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або неза­конне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

 1.  Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

 1.  Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені органі­зованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

(Кодекс доповнено статтею 2631 згідно із Законом України № 5064-УІ від 11 серпня 2012 р.)

 1.  Щодо суспільної небезпечності цього злочину див. коментар до ст. 263 КК.
 2.  Предметом злочину, передбаченого ст. 2631, є будь-яка вогнепальна зброя, у тому числі і гладкоствольна мисливська, бойові припаси, у тому числі і до гладко­ствольної мисливської зброї, вибухові речовини та вибухові пристрої. Про поняття цих предметів див. коментар до ст. 262 і ч. 1 ст. 263 КК.
 3.  Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 2631 КК, полягає в незаконно­му виготовленні, переробці чи ремонті вогнепальної зброї або незаконному виготов­ленні бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.
 4.  Під незаконним виготовленням вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухо­вих речовин або вибухових пристроїв потрібно розуміти вчинені без передбаченого законодавством дозволу дії по їх створенню.
 5.  Переробка вогнепальної зброї - це перероблення тих чи інших предметів шляхом надання їм властивостей вогнепальної зброї. Таким діями, зокрема, є перероблення ракетниці, стартового, будівельного, газового пістолета, інших пристроїв, пристосо­ваних для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, у зброю, придатну до стріль­би тощо (п. 13 ППВСУ «Про судову практику в справах про викрадення та інше не­законне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибухо­вими пристроями чи радіоактивними матеріалами» від 26 квітня 2002 р. № 3).
 6.  Злочин є закінченим, якщо виготовлений предмет може бути використаний як зброя, боєприпаси, вибухові речовини або вибуховий пристрій незалежно від неза­вершеності тих чи інших частин або оздоблювальних (оброблюваних) робіт. Це по­ложення стосується і переробки вогнепальної зброї.
 7.  Ремонт вогнепальної зброї - це таке відновлення характерних властивостей зазначеного предмета шляхом заміни або реставрації зношених чи непридатних з ін­ших причин частин, механізмів, усунення дефектів, поломок чи пошкоджень, налаго­дження нормального функціонування різних частин і механізмів, внаслідок якого ці предмети стають придатними до використання за цільовим призначенням (п. 14 за­значеної ППВСУ).
 8.  Виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або виготовлення бойо­вих припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв повинно бути незаконним, тобто здійснюватися без передбаченого законодавством відповідного дозволу. Більш детально стосовно цього див. коментар до ст. 263 КК.
 9.  Із суб’єктивної сторони ці злочини можуть бути вчинені тільки з прямим умис­лом.
 10.  Цілі і мотиви цих злочинів можуть бути різними. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або незаконне виготовлення бойових при­пасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв з метою вчинення з їх допомогою іншого злочину є ідеальною сукупністю злочинів і повинне тягти за собою відпові­дальність за ст. 2631 КК і за готування до іншого відповідного злочину.
 11.  Суб’єктом злочинів може бути будь-яка особа, якій виповнилось 16 років.
 12.  Кваліфікуючі ознаки (ч. 2 ст. 2631 КК) та особливо кваліфікуюча ознака (ч. 3 ст. 2631 КК) цих злочинів прокоментовані у відповідних статтях Загальної частини КК.