Стаття 266. Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали

  1.  Погроза вчинити викрадання радіоактивних матеріалів з метою примуси­ти фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або державу вчинити будь-яку дію або утриматися від неї, якщо були підстави побоюватися здійснен­ня цієї погрози, -

карається позбавленням волі на строк до трьох років.

  1.  Погроза використати радіоактивні матеріали з метою спричинення заги­белі людей або інших тяжких наслідків, якщо були підстави побоюватися здій­снення цієї погрози, -

карається позбавленням волі на строк до п’яти років.
 

 

будь-яку дію, або утриматися від неї (ч. 1 цієї статті), або спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки (ч. 2 цієї статті).

  1.  Погроза застосування радіоактивних матеріалів, яка створює небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян, юридичними особами або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста) кваліфікується за ст. 258 КК.
  2.  Суб’єкт злочинів - будь-яка особа, яка досягла 16-ти років.