Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 268. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини

 1.  Ввезення на територію України чи транзит через її територію відходів або вторинної сировини без належного дозволу -

караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

 1.  Ввезення на територію України чи транзит через її територію речовин або матеріалів, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення, -

караються штрафом від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

 1.  Суспільна небезпечність незаконного ввезення на територію України відходів і вторинної сировини полягає в тому, що ці дії можуть призвести до погіршення до­вкілля, захворювання людей, заподіяння майнової шкоди тощо.
 2.  Предметом злочину є відходи і вторинна сировина (ч. 1 ст. 268 КК) та речовини або матеріали, що належать до категорії небезпечних відходів, які забороняються до ввезення (ч. 2 ст. 268 КК).
 3.  Відходи - це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у про­цесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (абз. 2 ст. 1 Закону України «Про відходи» від 5 березня 1993 р.; у редакції від 7 бе­резня 2002 р.).
 4.  Вторинна сировина - це залишки сировини, матеріалів та напівфабрикатів, які утворюються у процесі виробництва, або залишки предметів споживання і їх тари, придатні для подальшого використання.
 5.  Небезпечні відходи - це відходи, що мають фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спе­ціальних методів і засобів поводження з ними (абз. 3 ст. 1 Закону України «Про відходи»).
 6.  Порядок ввезення в Україну окремих видів відходів установлюється КМУ (ст. 36 Закону України «Про відходи»).
 7.  Увезення на територію України чи транзит через її територію відходів можливі лише у разі надання дозволу Мінекоресурсів (ст. 23 Закону України «Про відходи»).
 8.  На територію України забороняється ввезення небезпечних відходів із метою їх зберігання чи захоронения (ст. 36 Закону України «Про відходи»).
 9.  Згідно зі ст. 18 Закону України «Про відходи» перелік небезпечних відходів, які забороняються до ввезення, затверджується КМУ. Цей перелік затверджений Поста­новою КМУ «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними пере­везеннями небезпечних відходів та їх утилізацією, видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» від 13 липня 2000 р. № 1120.
 10.  Об’єктивна сторона злочину полягає у ввезенні на територію України чи транзиті через її територію: а) відходів або вторинної сировини без належного до­зволу (ч. 1 ст. 268 КК) або б) речовин чи матеріалів, що належать до категорії небез­печних відходів, які забороняються до ввезення (ч. 2 ст. 268 КК).
 11.  Ввезення на територію України предмета - це його переміщення через кордон України.
 12.  Транзит відходів - це безперервне перевезення відходів від одного кордону національної території до іншого без зберігання, за винятком зберігання, обумовле­ного технологічним процесом перевезення відходів.
 13.  Злочин вважається закінченим з моменту перетинання вантажу з відходами або вторинною сировиною кордону України.
 14.  Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.
 15.  Суб’єкт злочину - будь-яка особа, якій виповнилося 16 років.