Стаття 341. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд

Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів держав­ної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, з метою не­законного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підпри­ємств, установ, організацій -

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

             Предметом злочину є будівлі і споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян (пошта, телеграф, навчальні заклади, банки, енергетична система та ін.). До них належать, зокрема, будівлі і споруди, що забезпечують діяльність ВРУ, Президента України, КМУ, міністерств і відомств України, місцевих державних адміністрацій тощо. Це можуть бути будівлі і споруди, у яких знаходяться зазначені органи, а також бу­дівлі і споруди, які належать господарюючим суб’єктам незалежно від форми власності, діяльність яких пов’ язана із забезпеченням нормального функціонуван­ня названих органів. Якщо предметом злочину є транспортні підприємства (вок­зали, аеродроми, порти, станції або інші транспортні підприємства), вчинене охоплюється ст. 279 КК.

             Об’єктивна сторона злочину виражається в діях, а саме: у захопленні держав­них або громадських будівель чи споруд.

Під захопленням будівель чи споруд слід розуміти протиправне вторгнення і за­йняття цих об’ єктів, встановлення контролю над ними, блокування їх роботи.

Якщо захоплення поєднане із застосуванням насильства до осіб, які перешкоджа­ють здійсненню злочинного наміру винного, вчинене належить кваліфікувати за су­купністю злочинів: ст. 341 КК і відповідною статтею про злочини проти життя та здоров’я особи. У випадках, коли захоплення будівель чи споруд поєднане з умисним знищенням чи пошкодженням чужого майна, вчинене кваліфікується за ст. 341 КК і за наявності достатніх підстав за ст. 194 КК.

Для наявності об’єктивної сторони не має значення, захоплені всі приміщення будівлі чи споруди або частина їх площі.

Спосіб захоплення державної або громадської будівлі чи споруди може бути різним: відкритим, таємним, насильницьким, обманним тощо.

             Склад злочину є формальним. Злочин вважається закінченим з моменту захо­плення хоча б частини площі будівлі чи споруди. Тривалість незаконного утримання цих об’єктів на кваліфікацію злочину не впливає.

             Суб’єктивна сторона злочину - прямий умисел. Винний усвідомлює суспільну небезпечність захоплення державної або громадської будівлі чи споруди і бажає його здійснити. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони є спеціальна мета - незакон­но користуватися або перешкодити нормальній роботі підприємств, установ, органі­зацій. Мотив злочину на кваліфікацію не впливає.

             Суб’єкт злочину - будь-яка осудна особа, яка досягла шістнадцяти років.