Стаття 360. Умисне пошкодження ліній зв'язку

Умисне пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв’язку, про- водового мовлення або споруд чи обладнання, які входять до їх складу, якщо воно спричинило тимчасове припинення зв’язку, -

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років.

             Суспільна небезпечність злочину визначається тим, що пошкодження кабельних, радіорелейних, повітряних ліній зв’язку проводового мовлення чи обладнання може призвести до серйозних порушень роботи зазначених видів зв’язку, а також споруд чи обладнання, що входять до їх складу.

             Предметом злочину є: 1) лінії електрозв’ язку (кабельні, радіорелейні, по­вітряні, проводового мовлення); 2) споруди та обладнання, які входять до їх складу.

Електрозв ’язок (телекомунікації) - це передавання, випромінювання та/або при­ймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах (ст. 1012 Додатку до Статуту Міжнародного союзу електрозв’ язку, підписаного від імені України у м. Женеві 22 грудня 1992 р. (ЗУ. Міжнародні договори України. Том 14. - К., 1998. - С. 332), ратифікованого Законом України від 15 липня 1994 р. № 116/94-ВР; ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. № 1280-ІУ (ВВРУ. - 2004. - № 12. - Ст. 155).

Різновидом електрозв’ язку є радіозв’ язок, який здійснюється з використанням радіохвиль (ст. 1 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» від 1 червня 2000 р. № 1770-ІІІ (ВВРУ. - 2000. - № 36. - Ст. 298) у редакції Закону від 24 червня 2004 р. № 1876-ІУ (ВВРУ. - 2004. - № 48. - Ст. 526) станом на 12 січня 2012 р. (ВВРУ. - 2012. - № 39. - Ст. 461).

Предметом даного злочину є тільки ті лінії електрозв’язку, які прямо зазначені у диспозиції ст. 360 КК, а саме: кабельні, радіорелейні, повітряні, проводового мов­лення. Причому призначенням кабельних ліній електрозв’язку має бути міжміський зв’язок, оскільки пошкодження кабельних ліній у межах населеного пункту тягне адміністративну відповідальність.

Споруди електрозв ’язку - будівлі, вежі, антени, що використовуються для органі­зації електрозв’язку (ст. 1 Закону України «Про телекомунікації»).

Обладнання ліній зв ’язку - це технічні засоби зв’язку, пристрої, устаткування, при­лади тощо, які є складовими частинами ліній електричного зв’ язку і використовують­ся для його організації, забезпечують його функціонування (кабельні ящики та шафи, розподільчі коробки тощо).

Умисне руйнування або пошкодження засобів зв’язку на транспорті за наявності підстав слід кваліфікувати за ст. 277 КК.

             Із об’єктивної сторони злочин характеризується такими ознаками: 1) діяння, а саме пошкодження ліній зв’язку, споруд чи обладнання, які входять до їх складу;

2) наслідками у вигляді тимчасового припинення зв’язку; 3) причинним зв’язком між діянням і наслідками.

Якщо пошкодження лінії зв’язку споруд чи обладнання не викликало припинення зв’язку, склад злочину відсутній і відповідальність настає за ст. 147 КУпАП.

Пошкодження ліній зв’язку, споруд чи обладнання, які входять до їх складу, - це приведення їх у стан, за якого вони повністю або частково втрачають здатність ви­користовуватися для передачі інформації.

Пошкодження, як правило, є результатом порушення порядку експлуатації, забез­печення збереження кабельних, радіорелейних і повітряних ліній зв’язку і проводо- вого мовлення, який визначається Правилами охорони ліній зв’язку, затвердженими постановою КМУ від 29 січня 1996 р. № 135 із змінами станом на 22 квітня 2009 р. (ОВУ. - 2009. - № 30. - Ст. 1008).

Тимчасове припинення зв ’язку - це його переривання, неможливість протягом певного часу використання ліній зв’язку за їх цільовим призначенням для передачі, випромінювання або прийому знаків, сигналів, зображень тощо. Тривалість припи­нення зв’язку на кваліфікацію не впливає, але може бути врахована при призначенні покарання.

Якщо тимчасове припинення зв’язку стало наслідком викрадення кабельних ліній зв’язку або їх обладнання, дії винного підлягають кваліфікації за ст. 188 КК.

             Суб’єктивна сторона злочину характеризується умисною виною.

Залежно від мотивів і мети такі дії можуть утворювати склад іншого, більш тяжко­го злочину: диверсії (ст. 113 КК), масових заворушень (ст. 294 КК), умисного руйну­вання або пошкодження засобів зв’язку на транспорті (ст. 277 КК), хуліганства (ст. 296 КК) тощо.

Необережне пошкодження ліній зв’язку тягне відповідальність за ст. 196 КК за умови, що воно спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей.

             Суб’єктом злочину є будь-яка особа, яка досягла 16-ти років.