Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку)

 

 

кандидатом, його уповноваженим представником, довіреною особою кандидата чи уповноваженою особою з порушенням встановленого законом порядку -

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

 1. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені за по­передньою змовою групою осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового характеру, що перевищує чотириста міні­мальних розмірів заробітної плати.

(Кодекс доповнено статтею 159[8] згідно із Законом України № 3504-ІУ від 23 лю­того 2006р.)

 1.  У коментованій статті вперше встановлено кримінальну відповідальність за посягання на фінансове та матеріальне забезпечення виборчого процесу в Україні. Суспільна небезпечність даного злочину полягає в тому, що він посягає на виборчі права громадян під час підготовки та проведення виборів та на встановлений законом порядок фінансування виборчої кампанії.
 2.  Об’єктивна сторона злочину виражається у наданні фінансової (матеріальної) підтримки у великому розмірі для здійснення виборчої кампанії кандидату чи полі­тичній партії (блоку) з порушенням встановленого законом порядку. Законом України «Про вибори народних депутатів України» встановлено, що витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно з двох джерел: 1) за рахунок коштів Державного бюджету України та 2) за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комі­сією (ЦВК). Використання грошових ресурсів із будь-яких інших джерел, не перед­бачених законом, заборонено.

Використання коштів з держбюджету здійснюється виключно на підставі кошто­рисів, затверждених ЦВК. Недержавне фінансування підготовки та проведення ви­борів відбувається з виборчих фондів, що обов’ язково формуються партіями (блоками), кандидатів у депутати від якої зареєстровано ЦВК. Такі фонди мають бути відкриті не пізніше 65 днів до виборів. Забороняється робити внески до виборчих фондів таким особам: 1) іноземцям та особам без громадянства та 2) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей щодо прізвища, імені, по батькові, дати народження та місця проживання).

 1.  Надання фінансової підтримки може виразитись також: а) у передачі грошей або матеріальних цінностей на безоплатній основі; б) у необгрунтованому заниженні розцінок на виготовлення чи поширення агітаційних матеріалів; в) у несплаті за вже виготовлені чи поширені матеріали тощо.
 2.  Предметом даного злочину є грошові кошти, матеріальні цінності, майно, ви­годи майнового характеру, причому обов’язкова ознака предмета - це великий розмір наданої фінансової допомоги. Згідно з приміткою до ст. 159і КК великим розміром у цій статті визнається розмір суми грошей, вартість майна чи вигод майнового ха­рактеру, що перевищує чотириста мінімальних розмірів заробітної плати.
 3.  Злочин вважається закінченим з моменту вчинення будь-якої з дій, передбачених в ч. 1 ст. 159і кк.
 4.  Суб’єктивна сторона злочину - прямий умисел. Метою є надання незаконної фінансової підтримки кандидату чи політичній партії (блоку).
 5.  Суб’єкт даного злочину - спеціальний. Ним визнається фізична особа, яка не­законно фінансувала виборчу кампанію.
 6.  За частиною 2 ст. 159і КК кримінальна відповідальність настає за використання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки на виборах із порушенням встановленого законом порядку. Законом чітко встановлено напрям і порядок викорис­тання коштів із виборчих фондів - це виключно фінансування передвиборної агітації. Про поняття великого розміру фінансової підтримки див. п. 4 коментаря до цієї статті.
 7.  Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом, суб’єктом є кандидат, його уповноважений представник, довірена особа кандидата чи інша упо­вноважена особа.
 8.  За частиною 3 ст. 159і КК караються такі самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб (див. п. 12 коментаря до ст. 157КК).