Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 129. Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста

1. Якщо в судове засідання не прибули свідок, експерт, спеціаліст, суд заслуховує думку осіб, які беруть участь у справі, про можливість продовження судового розгляду справи за відсутності свідка, експерта, спеціаліста, які не з'явилися, та постановляє ухвалу про продовження судового розгляду або про оголошення перерви. Одночасно суд може вирішити питання про привід свідка, експерта, спеціаліста, які не з'явилися.

. • .  •         .                       -   • 4                            , "•":.#;.                       ..-.-:'лїііі; ; '..'г   '

1.  Коментована стаття врегульовує питання щодо наслідків  неприбуття в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста.

Суд, з урахуванням думки осіб, які беруть участь у справі, постановляє ухвалу про продовження судового розгляду справи за відсутності свідка, експерта, спеціаліста, які не з'явилися, або про оголошення перерви.

  1. Продовження судового розгляду справи можливо, напри  клад, коли крім показань свідка, висновку експерта наявні і  інші докази щодо певного факту, коли відпала необхідність в  наданні спеціалістом консультацій з питань, що потребують  спеціальних знань і навичок чи технічної допомоги тощо.
  2. Вирішуючи вищевказані питання, суд одночасно, з метою  усунення у подальшому перешкод здійсненню адміністратив  ного судочинства зазначеними особами, може вирішити питан  ня про їхній привід (див. коментар до ст. 272 КАС України).