Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 140. Встановлення порядку дослідження інших доказів

  1. Суд, заслухавши пояснення сторін та інших осіб, які бе  руть участь у справі, встановлює порядок дослідження доказів,  якими вони обґрунтовують свої вимоги і заперечення.
  2. Порядок дослідження доказів визначається судом залеж  но від характеру спірних правовідносин і в разі необхідності  може бути змінений.

1. Дослідження доказів обов'язково починається з пояснень осіб, які беруть участь у справі. Подальший порядок дослідження доказів, якими сторони та інші особи, які беруть участь у

299

   

справі, обґрунтовують свої вимоги, і заперечення встановлюється судом у кожній конкретній справі залежно від характеру спірних правовідносин. У разі необхідності, наприклад, при виникненні у ході судового засідання потреби викликати свідка, порядок дослідження доказів може бути змінений.