Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 136. Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін під час судового розгляду

1. Позивач може відмовитися від адміністративного позову, а відповідач - визнати адміністративний позов протягом всього часу судового розгляду, зробивши усну заяву. Якщо відмову від адміністративного позову чи визнання адміністративного позову викладено в адресованій суду письмовій заяві, ця заява приєднується до справи.

295

   
  1. Сторони можуть примиритися протягом всього часу судо  вого розгляду або заявити клопотання про надання їм часу для  примирення.
  2. Судове рішення у зв'язку з відмовою від адміністративно  го позову, визнанням адміністративного позову чи примирен  ням сторін ухвалюється за правилами, встановленими стаття  ми 112,113 цього Кодексу.
  1. Відмова від адміністративного позову і визнання адміні  стративного позову є односторонніми волевиявленнями пози  вача та відповідача, що спрямовані на врегулювання спору.  Примирення сторін є двостороннім волевиявленнями позивача  та відповідача, що спрямоване на врегулювання спору на основі  взаємних поступок. Позивач може відмовитися від адміністра  тивного позову, а відповідач - визнати адміністративний по  зов, сторони можуть примиритися протягом всього часу судово  го розгляду, а у разі необхідності заявити клопотання про на  дання їм часу для примирення. Суд не приймає відмови позива  ча від адміністративного позову, визнання адміністративного  позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо  ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, сво  боди чи інтереси.
  2. Клопотання про відмову від адміністративного позову,  визнання адміністративного позову може заявлятися як усно,  так і в адресованій суду письмовій заяві, яка приєднується до  справи.
  3. Якщо судом прийнято відмову від адміністративного позо  ву, визнані умови примирення сторін суд постановляє ухвалу  про закриття провадження у справі з наслідками, що зазначені  у ст. 157 КАС України. При визнанні відповідачем адміністра  тивного позову судом приймається постанова про задоволення  адміністративного позову. Зазначені судові рішення ухвалю  ються за правилами, встановленими статтями 112, 113 КАС  України.