Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 134. Обов'язки присутніх у залі судового засідання

1. Особи, присутні у залі судового засідання, при вході до нього суду та при виході суду повинні встати. Особи, які беруть

293

   

участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти дають пояснення, показання, відповідають на питання та задають питання стоячи і лише після надання їм слова головуючим в судовому засіданні. Постанову суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні.

  1. Учасники адміністративного процесу, а також інші особи,  присутні в залі судового засідання, зобов'язані додержуватися  в судовому засіданні порядку і беззаперечно підкорятися від  повідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні.
  2. Учасники адміністративного процесу звертаються до суд  ді "Ваша честь".
  3. Документи та інші матеріали передаються головуючому в  судовому засіданні через судового розпорядника.
  1. Коментованою статтею встановлені правила, покликані за  безпечити урочисту обстановку та поважливе ставлення до суду  під час проведення судового засідання. Особи, присутні у залі  судового засідання, при вході до нього суду та при виході суду  повинні встати. Особи, які беруть участь у справі, свідки, екс  перти, спеціалісти дають пояснення, показання, відповідають  на питання та задають питання стоячи і лише після надання їм  слова головуючим в судовому засіданні. Постанову суду особи,  присутні в залі, заслуховують стоячи. Відступ від цих правил  допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні за на  явності поважних причин (стан здоров'я, похилий вік тощо).  Учасники процесу повинні звертатися до судді "Ваша честь".
  2. Одним з важливих обов'язків учасників процесу, а також  інших осіб, що присутні в залі судового засідання, є обов'язок  додержуватися в судовому засіданні порядку і беззаперечно  підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у суди  вому засіданні.
  3. Учасники процесу повинні передавати документи та інші  матеріали головуючому в судовому засіданні через судового  розпорядника або, за його відсутності в судовому засіданні, че  рез секретаря судового засідання.

'

•                         •                     .....

294