Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 147. Огляд доказів на місці

  1. Письмові та речові докази, які не можна доставити до  суду, оглядаються за місцем їх знаходження. Про проведення  огляду доказів на місці суд постановляє ухвалу.
  2. Огляд доказів на місці проводиться судом з повідомлен  ням осіб, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - з  викликом експертів, спеціалістів, перекладачів і свідків.

307

   

3. При огляді доказів на місці складається протокол у порядку, встановленому статтями 45,46 цього Кодексу.

  1. Якщо письмові та речові докази внаслідок їхніх властивос  тей (великий розмір чи вага, небезпечність, ветхість, велика цін  ність тощо) не можна доставити до суду - за ухвалою суду вони  оглядаються за місцем їх знаходження. Про час і місце огляду  повідомляються особи, які беруть участь у справі - вони мають  право приймати участь у огляді. В разі необхідності для прове  дення огляду викликаються експерти, спеціалісти, перекладачі  і свідки, участь яких у проведенні огляду є обов'язковою.
  2. Про правила складання протоколу проведення огляду до  казів на місці див. ст.ст. 45, 46 КАС України та коментар до  них.