Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 151. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами

  1. Після з'ясування всіх обставин у справі та перевірки їх  доказами головуючий у судовому засіданні надає сторонам та  іншим особам, які беруть участь у справі, можливість дати до  даткові пояснення чи надати додаткові докази.
  2. У зв'язку з додатковими поясненнями осіб, які беруть  участь у справі, суд може задавати питання іншим особам, які  беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам.
  3. Вислухавши додаткові пояснення і дослідивши додаткові  докази, суд постановляє ухвалу про закінчення з'ясування об  ставин у справі та перевірки їх доказами і переходить до судо  вих дебатів.

1. Коментована стаття врегульовує порядок закінчення судового розпяду справи по суті. Після з'ясування всіх обставин у справі та перевірки їх доказами сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, надається можливість дати /додаткові пояснення чи надати додаткові докази. Суд при цьому може задавати питання, що пов'язані з цими поясненнями, іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам. Після закінчення усіх цих процесуальних дій суд постановляє ухвалу про закінчення з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами і переходить до судових дебатів.