Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 138. Дослідження доказів

  1. Предметом доказування є обставини, якими обґрунтову  ються позовні вимоги чи заперечення або які мають інше зна  чення для вирішення справи (причини пропущення строку для  звернення до суду тощо) та які належить встановити при ухва  ленні судового рішення у справі.
  2. Для встановлення обставин, зазначених у частині першій  цієї статті, у судовому засіданні заслуховуються пояснення  осіб, які беруть участь у справі, показання свідків, досліджу  ються письмові та речові докази, у тому числі носії інформації  із записаною на них інформацією, висновки експертів.

1. Дослідження доказів є стадією процесу доказування, яка полягає в безпосередньому сприйнятті, вивченні судом інформації про факти, що містяться у передбачених законом джерелах доказів. Дослідження доказів здійснюється під час судового розгляду справи. Ознайомлення із змістом доказів зовні процесу не має ніякого значення. Судове рішення є обґрунтованим, якщо воно ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні (ч. З ст. 159 КАС України). Дослідження доказів повинно відповідати вимо-

297

   

гам безпосередності, всебічності, повноти та об'єктивності (див. коментар до ст. 86 КАС України). Оскільки дослідження доказів проводиться під час судового розгляду справи, в якому беруть участь (мають право брати участь) всі особи, які беруть участь в справі, останні є і учасниками дослідження доказів, безпосередньо сприймаючи разом з судом зміст доказів, зібраних по справі.

2. Частина 1 коментованої статті містить нормативне визначення предмета доказування - тих обставин, які необхідно встановити при ухваленні судового рішення у справі (більш докладно - див. коментар до ст. 69 КАС України). Ці обставини встановлюються лише з визначених у законі джерел, які перелічені у ч. 2 коментованої статті.