Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 137. Зміна позовних вимог

1. Позивач може змінити позовні вимоги протягом всього часу судового розгляду, подавши письмову заяву, яка приєднується до справи.

296

 

2. Суд за клопотанням відповідача оголошує перерву в судовому засіданні та надає відповідачу строк, достатній для його підготовки до справи у зв'язку зі зміною позивачем позовних вимог.

  1. Позивач має право змінити підставу або предмет адміні  стративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних  вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-  який час до закінчення судового розгляду (ст. 51 КАС України).  Дана стаття встановлює правило, згідно з яким заява про зміну  позовних вимог подається у письмовій формі і приєднується до  справи.
  2. У разі необхідності підготуватися до справи у зв'язку із  зміною позивачем позовних вимог, суд за клопотанням відпо  відача надає йому строк, достатній для його підготовки до спра  ви, оголошуючи перерву в судовому засіданні, про що постанов  ляється ухвала.

'