Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 148. Дослідження висновку експерта

  1. Висновок експерта оголошується в судовому засіданні.
  2. Для роз'яснення і доповнення висновку експерта особи,  які беруть участь у справі, а також суд можуть задати експерту  питання. Першою задає питання експертові особа, за заявою  якої призначено експертизу, та її представник, а потім інші  особи, які беруть участь у справі. Якщо експертизу призначено  за клопотанням обох сторін, першими задають питання екс  пертові позивач і його представник. Головуючий у судовому за  сіданні та інші судді можуть задавати експертові питання в  будь-який час дослідження висновку експерта.
  3. Викладені письмово і підписані пояснення експерта при  єднуються до справи.

1. Коментована стаття встановлює правила дослідження висновку експерта. Висновок експерта, незалежно від того, наданий він у письмовій чи в усній формі, оголошується в судовому засіданні. Після оголошення висновку експерта з метою його роз'яснення і доповнення особи, які беруть участь у справі, а також суд можуть задати експерту питання. Частиною 2 статті, що коментується, встановлений наступний порядок надання запитань експерту: першою задає питання експертові особа, за заявою якої призначено експертизу, та її представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі; якщо експертизу при-

308

 

І

значено за клопотанням обох сторін, першими задають питання експертові позивач і його представник; головуючий у судовому засіданні та інші судді можуть задавати експертові питання в будь-який час дослідження висновку експерта. Якщо пояснення експерта викладені письмово і підписані ним, вони приєднуються до справи.

\