Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 144. Дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції

1. Зміст особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції фізичних осіб може бути оголошений і досліджений у відкритому судовому

304

 

•    ,

засіданні тільки за згодою осіб, визначених Цивільним кодексом України.

1.  Коментована стаття встановлює правило щодо розкриття  змісту особистих паперів (документів, фотографій, щоденни  ків, інших записів, особистих архівних матеріалів тощо), лис  тів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів ко  респонденції фізичних осіб у відкритому судовому засіданні  лише за згодою їх самих та згодою інших осіб, що визначені  ст.ст. 303-306 ЦК України.

До особистих паперів ЦК України, зокрема, відносить документи, фотографії, щоденники чи інші записи, особисті архівні матеріали тощо. Особисті папери належать фізичній особі на праві власності. Право на особисті папери включає в себе можливість надавати згоду чи забороняти ознайомлення з особистими паперами та їх використання і розпорядження, тобто фізична особа визначає самостійно з урахуванням її інтересу та мети коло осіб, які можуть ознайомлюватись та використовувати, зокрема шляхом опублікування, її особисті папери. У випадку смерті цієї фізичної особи право на дачу згоди на ознайомлення та використання особистих паперів переходить до дітей померлої фізичної особи, її вдови (вдівця), а якщо їх немає, то до батьків, братів та сестер.

2.  Згідно з ч. З ст. 12 КАС України з метою, зокрема, захисту  особистого та сімейного життя людини суд ухвалою може ого  лосити судове засідання або його частину закритими, в якому і  досліджуватиметься зміст особистих паперів, листів, записів  телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції за  відсутності згоди осіб на дослідження їх у відкритому судовому  засіданні.