Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 421. Порушення статутних правил внутрішньої служби

             Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини (крім варти і вахти), статутних правил внутрішньої служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, запобігання яким входило в обов’язки даної особи, -

карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

             Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -

карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

             Об’єктом злочину, що охоплюється цією статтею, є встановлений порядок не­сення внутрішньої служби добовим нарядом.

Внутрішня служба - це система заходів, що вживаються для організації по­всякденного життя і діяльності військової частини, підрозділів та військовослуж­бовців і здійснюються з метою підтримання у військовій частині порядку та вій­ськової дисципліни, належного морально-психологічного стану, що забезпечують постійну бойову готовність та якісне навчання особового складу, збереження здоров’я військовослужбовців, організоване виконання інших завдань (статті 5, 6 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України України від 24 березня 1999 р.).

Внутрішня служба організовується відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил Укр аїни, Корабельного статуту ВМС Укр аїни, а також затверджених міністром оборони Укр аїни рекомендацій і положень, що регламентують обов’язки службових осіб, не передбачені цими статутами, а також інших підзаконних актів.

Для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна військової частини (підроз­ділу), контролю за станом справ у підрозділах і своєчасного вжиття заходів для запобігання правопорушенням, а також для виконання інших обов’язків внутрішньої служби призначається добовий наряд (див. ст. 267 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України).

             Об’єктивна сторона цього злочину складається з порушення статутних правил внутрішньої служби, які можуть бути порушені як у результаті дій, так і бездіяльнос­ті; настання тяжких наслідків, запобігання яким входило в обов’язки наряду, та при­чинного зв’язку між ними. У даному випадку тяжкими наслідками можуть бути визнані наслідки, якими заподіяна шкода об’єктам, що охороняються добовим нарядом (наприклад, розкрадання або пошкодження військового майна, ввіреного під охорону наряду, проникнення в підрозділ, на територію частини або парку сторонніх осіб, крадіжка автотранспортних засобів та ін.). Диспозиція ст. 421 КК є бланкетною, тому при вирішенні питання про притягнення військовослужбовця до кримінальної відповідальності необхідно встановлювати, які саме норми Статуту внутрішньої служби порушені винним.

             Суб’єктивна сторона злочину може характеризуватися як умисною, так і не­обережною формами вини.
 

 

             Суб’єктом злочину є особа, яка входить до складу добового наряду (за винятком варти, вахти і патруля).

Відповідно до ст. 268 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України від 24 березня 1999р. добовий наряд військової частини призначається у такому складі: черговий частини; помічник чергового частини; черговий підрозділ; черговий і днювальні парку, а також механіки-водії (водії) чергових тягачів; черговий фельдшер або санітарний інструктор і днювальні медичного пункту; черговий і помічники чер­гового контрольно-пропускного пункту; черговий їдальні та робітники їдальні; чер­говий штабу частини та посильні; черговий сигналіст; пожежний наряд; водії чер­гових автомобілів, черговий роти (гуртожитку); днювальний роти (гуртожитку); крім того, замість чергових рот у деяких батальйонах залежно від їх чисельності та умов розміщення за рішенням командира військової частини може призначатися черговий батальйону, а в підрозділах забезпечення у разі їх сумісного розміщення - чергові цих підрозділів.

             Склад добового наряду оголошується наказом по військовій частині. Щоденно наказом по частині призначаються черговий частини, помічник чергового частини, начальник варти, черговий парку, черговий підрозділ, а також підрозділи, від яких виділяються добовий наряд частини й особовий склад для виконання нарядів на ро­боти (статті 270, 271 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України України від 24 березня 1999 р.).

             Початковим моментом виконання служби добовим нарядом є подача під час розводу команди «Струнко!» для зустрічі чергового по частині. Кінцевим моментом несення служби необхідно вважати доповідь відповідному начальнику про здачу чергування.