Стаття 425. Недбале ставлення до військової служби

             Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, -

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

             Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

             Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

             Про об’єкт див. коментар до ст. 423 КК.

             Об’єктивна сторона характеризується невиконанням або неналежним виконанням військовою службовою особою своїх обов’язків, передбачених законами, військовими статутами, положеннями, наказами ком андування.

Невиконання обов ’язків означає невиконання дій, які входять до службових обов’язків. Неналежне виконання означає нечітке, формальне або неповне здійснення обов’язків.

             Недбале ста влення до військової служби тягне за собою криміна льну відповідальність лише у випадках, коли настала істотна шкода, яка може мати різноманітні конкретні прояви як матеріального, так і нематеріального характеру.

Настання тяжких наслідків тягне за собою відповідальність за ч. 2 ст. 425 КК. Про тяжкі наслідки див. коментар до ст. 423 КК.

             Суб’єктивна сторона злочину характеризується необережною формою вини.

             Про суб’єкт див. коментар до ст. 423 КК.

             Про воєнний стан та бойову обстановку див. коментар до ст. 401 КК.