Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 428. Залишення гинучого військового корабля

             Залишення гинучого військового корабля командиром, який не виконав до кінця своїх службових обов’язків, а також особою із складу команди корабля без належного на те розпорядження командира -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

             Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обста­новці, - карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

             Об’єктом злочину є порядок виконання військового обов’язку команди­ром військового корабля та членами його екіпажу, які забезпечують живучість корабля.

             Об’єктивна сторона злочину полягає в залишенні гинучого військового кор абля командиром, який не виконав до кінця свої службові обов’язки, або особою зі складу команди корабля без дозволу командира.

Під залишенням корабля слід розуміти сходіння з нього на берег, інше судно, катер або шлюпку, гелікоптер та ін. Небезпека загибелі військового корабля можлива як у бойовій обстановці, так і в мирний час. Корабельний статут ВМС зобов’язує командира корабля в складній і небезпечній обстановці вжити всіх заходів для ряту­вання корабля, а якщо це неможливо, - забезпечити організоване залишення корабля особовим складом, врятування або знищення у воєнний час важливих документів, майна і тільки після цього покинути гинучий корабель. Члени ком анди мають право його залишити тільки з дозволу командира.

Склад злочину в діях ком андира корабля буде у випадках, коли він, вважаючи, що корабель неминуче загине, залишить борт корабля, не виконавши чи не повністю виконавши всі обов’ язки, які повинен був виконати в цих умовах, і якщо він при цьо­му мав об’ єктивну можливість їх виконати.

Особи зі складу ком анди військового корабля вчиняють військовий злочин, якщо, вважаючи, що корабель неминуче загине, залишають борт корабля до відповідного розпорядження командира.

Закінченим злочин вважається з моменту протиправного залишення військового корабля.

             Із суб’єктивної сторони цей злочин може вчинятися як умисно, так і з необе­режності. При необережній формі вини суб’єкт злочину вважає, що всіх можливих заходів ним вжито, але насправді його думка є помилковою, оскільки фактично він не виконав до кінця своїх обов’язків, хоч повинен був і міг у конкретній обстановці їх виконати.

Залишення без дозволу гинучого корабля членами ком анди характеризується тільки умисною формою вини.

             Суб’єктом злочину є командир корабля і будь-яка особа, що належить до складу команди корабля.