Стаття 431. Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні

             Добровільна участь військовослужбовця, який перебуває в полоні, у роботах, що мають військове значення, або в інших заходах, які завідомо можуть заподіяти шкоду Укр аїні або союзним з нею державам, за відсутності ознак державної зради -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

             Насильство над іншими військовополоненими або жорстоке поводження з ними з боку військовополоненого, який перебуває на становищі старшого, -

карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

             Вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з корисливих мотивів або з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення з боку ворога -

карається позбавленням волі на строк до трьох років.

             Об’єктом злочину є встановлений порядок виконання військовослужбовцем свого обов’язку в полоні.

             Об’єктивна сторона злочину може виявитися у певних формах: 1) добровільна участь військовополоненого в роботах, які мають військове значення, або в інших заходах, які завідомо можуть заподіяти шкоду Україні або союзним з нею державам, за відсутності ознак державної зради (ч. 1 ст. 431 КК); 2) вчинення військовополоне­ним, що перебуває на становищі старшого, насильства над іншими військовополоне­ними (ч. 2 ст. 431 КК); 3) вчинення військовополоненим дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим (ч. 3 ст. 431 КК).

             Роботами, що мають військове значення, визнаються будь-які роботи, спрямовані на будівництво військових об’єктів, виробництво військової техніки, боєприпасів, інших військових матеріалів. Під іншими заходами визнаються організовані ворогом заходи, що сприяють посиленню сил ворога або послабленню України чи дружніх з нею держав.

Участь у роботах або у зазначених заходах для наявності складу злочину повинна бути добровільною, тобто військовополонений бере участь у роботах без примушування, маючи при цьому можливість ухилитися від них (ст. 50 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949р. забороняє використовувати військовополонених на роботах, що мають військове значення). Військовополонений має право відмовитися від участі в таких роботах і заходах. Офіцер, який перебуває у полоні, може відповідно до цієї Конвенції відмовитися від будь-якої роботи.

             Відповідно до положень Женевської конвенції про поводження з військовополо­неними від 12 серпня 1949р., військовополонений, що перебуває на становищі старшого (довіреного), повинен сприяти фізичному, моральному і інтелектуальному добробуту військовополонених. Якщо ж старший порушує свої обов’язки, допускає насильство або жорстоке поводження з військовополоненими, то його дії слід кваліфікувати за

ч.  2 ст. 431 КК.

Під насильством слід розуміти будь-який психічний чи фізичний вплив на вій­ськовослужбовця.

Жорстоке поводження проявляється у вчиненні дій, які принижують гідність військовополонених, спричиняють їм страждання і муки.

             Дії, спрямовані на шкоду іншим військовополоненим, можуть виражатися у відібранні у них одягу, харчів, примушенні до виконання робіт, які повинен виконувати інший, доносі адміністрації про порушення режиму тощо.

             Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

             Суб’єктом злочину є військовослужбовець, що перебуває у полоні, за ч. 2 - тільки військовополонений, який перебуває на становищі старшого.

Для кваліфікації діяння за ч. 3 потрібна наявність у винного корисливості або бажання забезпечити поблажливе до себе ставлення з боку ворога.

Якщо злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні, вчинені із антидержавних мотивів, мають на меті послаблення України, то вони кваліфікуються як державна зрада.