Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

БОРЖНИК

- сторона в договорі {юридична або фізична особа), яка зобов'язана здійснити на користь другої сторони - кредитора певну дію (сплатити кошти, виконати роботу тощо) або утриматися від дії. Б. зобов'язаний відшкодувати кредитору збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання. Якщо в зобов'язанні брало участь кілька осіб, то відповідальність за невиконання настає, як правило, часткова (коли кожен із Б. відповідає у частині своїх зобов'язань); у випадках,

"їргдбачених законом, - солідарна (коли кожен із Б. несеризик повної відповідальності), субсидіарна, коли їлповідно до закону або договору особа несе відпо-Еізальність додатково до відповідальності основного Б. вапр., якщо матеріальну шкоду заподіяв неповнолітній, якийне зможе повністю відшкодувати її, додаткову відповідальність несуть батьки).