Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

МОРСЬКИЙ ПРОТЕСТ

- письмова заява капітана морського або річкового судна під час проходження його морем про подію, яка може бути підставою для висунення до власника судна майнових вимог. Ця заява засвідчується актом уповноваженого органу державного управління. У заяві про М. п. має бути опис обставин події і заходів, ужитих капітаном для забезпечення збереження довіреного йому майна. Заява про М. п. подається в порту України нотаріусу, а за кордоном - українському консулові. На підставі заяви складається акт про М. п., що є доказом у можливому спорі. Дані М. п. вважаються достовірними, і власник судна не зобов'язаний їх доводити. Обов'язок доказування в такому разі покладається на іншу сторону.