Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ДОСУДОВИЙ ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

-

не врегулювання між сторонами спірних питань, які виникають із їх договірних правовідносин до передання спору з господарський суд. Порядок Д. п. в. с. регулюється Господарським процесуальним кодексом і передбачає надсилання стороною (кредитором), законні права та інтереси якої порушені, іншій стороні (боржнику) письмової вимога (претензії). Сторона, яка отримала претензію, зо-їов'язана у місячний термін дати на неї відповідь. У разі якщо відповідь на претензію не задовольнила сторону, яка її надіслала, чи відповідь на претензію не була надіслана, особа, чиї права порушені, має право звернутися до господарського суду із позовом. Дотримання Д. п. в. с. є диспозитивною нормою, крім випадків, коли дотримання досу--ової процедури є обов'язковим, відповідно до Господарського процесуального кодексу.