Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ТРАНСПОРТНА ЕКСПЕДИЦІЯ

(від лат. ехресііііо -приведення в порядок) - здійснення особисто однією стороною (експедитором) за винагороду за рахунок іншої сторони (вантажовідправника або вантажоодержувача) перевезення вантажу на підставі письмового договору та допоміжних операцій, пов'язаних із перевезенням, а саме: оформлення накладних на вантажі, що відправляються; оформлення одержання вантажів, що прибувають; доставка вантажів перевізникові зі складів вантажовідправників і від перевізника на склади одержувачів, а також інші операції, пов'язані з перевезенням вантажу. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором несе експедитор. Розмір винагороди за надання експедиційних робіт визначається договором сторін. Документи про властивості вантажу надає експедиторові клієнт. Сторони мають право відмовитись від виконання договору експедиції, попередивши своєчасно свого контрагента й відшкодувавши йому збитки, спричинені припиненням договору.