Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ПОВНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ВІДАННЯ

- похідне право від права власності, що передбачає можливість володіння, користування та розпорядження закріпленим на цьому титулі майном на розсуд суб'єкта цього права (підприємства), але в межах закону і затвердженого власником майна статуту підприємства. Обсяг правомочнос-тей суб'єктів права П. г. в. є вужчим порівняно з правом власності, але ширшим порівняно з правом оперативного управління.