Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ДОПИТ

- процесуальна дія, що полягає в одержанні у формі бесіди усних відомостей-показань про суттєві для

даної справи обставини. Показання обов'язково фіксуються від першої особи у протоколі. Процедура Д. залежить від процесуального становища допитуваного {свідок, потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, підсудний, експерт), його вікових особливостей. Свідки й потерпілі попереджаються про кримінальну відповідальність за дачу за-відомо неправдивих показань, а свідки - й за відмову давати показання. їм також роз'яснюється право не давати показань щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів.