Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ПЕНСІЯ ЗА НЕПОВНОГО СТАЖУ

- пенсія, що призначається громадянам, які не мають достатнього стажу роботи для одержання повної пенсії. Є три види П. за н. с: за віком; у разі інвалідності; у разі втрати годувальника. Пенсія за віком за неповного стажу призначається, якщо особи.за віком мають право на пенсію, але в них стаж роботи недостатній для повної пенсії. Для них пенсія встановлюється у розмірі, пропорційному напрацьованому стажеві роботи, але не менш як 50 відсотків мінімальної пенсії за віком. Пенсія у разі інвалідності внаслідок загального захворювання особам, що не мають повного стажу, призначається в розмірі, пропорційному наявному стажу, але не менше від соціальної пенсії, встановленої для відповідної групи інвалідності.

Членам сім'ї у разі втрати годувальника, який помер унаслідок загального захворювання і не мав достатнього стажу для призначення повної пенсії по інвалідності, призначається пенсія за неповного стажу в розмірі, пропорційному фактичному стажу роботи годувальника. У такому випадку пенсія на кожного непрацездатного члена сім'ї не може бути меншою від соціальної пенсії, що встановлена для відповідної категорії непрацездатних. До П. за н. с. можуть нараховуватися надбавки, встановлені законодавством.