Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

СПЕЦИФІКАЦІЯ

(лат. зресіпсаііо, від зресіез - вид, різновид і Гасіо - роблю) - документ, що додається до

тексту договору постачання і є його невід'ємною частиною. Зміст С. складається з даних, що характеризують предмет постачання, а в деяких випадках - ціну, строки поставки та інші умови. Укладання довгострокового договору передбачає щорічне уточнення або погодження сторонами С. У цивільному праві С. може розглядатися як спосіб набуття права власності, який охоплює перероб-

лення чужої речі, внаслідок чого створюється нова, гбс виготовлення нової речі з чужих матеріалів.