Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

СКЛАД ЗЛОЧИНУ

- у кримінальному праві сукупність передбачених законом ознак, що характеризують певне діяння як конкретний вид злочину. С. з. є необхідною підставою кримінальної відповідальності. С. з. містить чотири групи ознак: які визначають об'єкт злочину, його об'єктивну сторону, суб'єкт злочину і суб'єктивну сторону. С. з. описано в диспозиціях статей Особливої частини КК; водночас загальні для всіх (або багатьох) ознаки й положення вказано у статтях Загальної частини КК. Відсутність хоча б однієї з ознак С. з. свідчить про його відсутність у діях особи в цілому і не тягне за собою кримінальної відповідальності за дане діяння.

СКЛАД СУДУ